ספרים על שולחן המערכת: Moshe Dov Caspi (2016). Self-Remaking: New Perspectives on Setting Out and Self-Direction

ספרים על שולחן המערכת: Moshe Dov Caspi (2016). Self-Remaking: New Perspectives on Setting Out and Self-Direction
פורסם באתר: 28-06-2021
המאמר המלא
תקציר

Moshe Dov Caspi (2016). Self-Remaking: New Perspectives on Setting Out and Self-Direction. Jerusalem: The Hebrew University Magnes Press. (457 pp.)

הורדת קובץ המאמר
תפריט