ספרים על שולחן המערכת – נעמי בן-גור (תשע"ז.) מחאי, מחאי כפיים – פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית בתקופת היישוב 1948-1939

ספרים על שולחן המערכת – נעמי בן-גור (תשע"ז.) מחאי, מחאי כפיים – פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית בתקופת היישוב 1948-1939
פורסם באתר: 17-06-2021
המאמר המלא
תקציר

נעמי בן-גור (תשע"ז.) מחאי, מחאי כפיים – פואטיקה ואידיאולוגיה בשירת הילדים העברית בתקופת היישוב 1948-1939. תל אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון מופ"ת. 314 עמודים

הורדת קובץ המאמר
תפריט