עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי / חנה כץ

עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי / חנה כץ

עבודה קהילתית: שיטות לשינוי חברתי / חנה כץ

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת, Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט