"עבודה של מורה היא 100% קבלת החלטות": קבלת החלטות של מורים על בסיס נתונים בהוראה בחירום

"עבודה של מורה היא 100% קבלת החלטות": קבלת החלטות של מורים על בסיס נתונים בהוראה בחירום
תקציר

קבלת החלטות בקרב מורים עומדת בבסיס מקצוע ההוראה, ובמובנים רבים היא מהווה מאפיין מרכזי של המקצוע. ההנחה הרווחת היא כי הישגי התלמידים ישתפרו, אם עבודת המורים תתבסס על נתוני ועל קבלת החלטות מושכלות. המחקר המתואר במאמר זה בחן באמצעות מתודולוגיה כמותית ואיכותנית באילו נתונים מורים משתמשים כדי לקבל החלטות בשגרה ובחירום, כמו גם את הנתונים אשר נחוצים להם (לפי תפיסתם) כדי לקבל החלטות שיסייעו בשיפור ההוראה. במחקר נמצא כי מורים מבקשים לקבל בימי שגרה, ועל אחת כמה וכמה בתקופות חירום, מידע רב באשר לתלמידיהם – אקדמי, רגשי-חברתי, משפחתי וכזה העוסק במוטיבציה שלהם – כדי לסייע להם בלמידה. האקלים הבית ספרי, התייעצות עם עמיתים ומעורבות של הורי התלמידים משפיעים על קבלת ההחלטות של מורים. אם בתקופות של שגרה מורים מקבלים החלטות רבות, ולשם כך מתבססים על נתונים, הרי בהוראה מרחוק שאפיינה את תקופת הקורונה, קבלת ההחלטות של מורים נפגעה במידה רבה ללא קשר לגיל או לניסיון ההוראה שלהם.

הורדת קובץ המאמר
תפריט