"עזבו אתכם מאידאולוגיות, רק תנו לנו לחזור הביתה בשלום": מוטיבציות וציפיות באופק המקצועי של סטודנטים ושל בוגרי תכנית מצוינים במכללה

"עזבו אתכם מאידאולוגיות, רק תנו לנו לחזור הביתה בשלום": מוטיבציות וציפיות באופק המקצועי של סטודנטים ושל בוגרי תכנית מצוינים במכללה

"Forget the ideologies, just let us get home safely":
motivations and expectations in the professional
orientation of students and graduates in a program for
excellence in teaching

תקציר

מטרת התכנית "מצוינים להוראה" במכללות האקדמיות לחינוך היא לגייס לתחום ההוראה כוח אדם איכותי ולהכשירו באמצעות תכנית ייחודית, כזו אשר בוגריה יהוו את חוד החנית של מערכת החינוך בישראל. המחקר המתואר במאמר זה התמקד באחד-עשר סטודנטים שלמדו בתכנית המצוינים במכללה ע"ש דוד ילין, כמו גם בבחינת עשרה בוגרים של תכנית זו בשנתיים הראשונות לעבודתם. במחקר נבחנו המוטיבציות של הסטודנטים והבוגרים לבחור במקצוע ההוראה, הציפיות שלהם מעצמם בהקשר המקצועי והאופק המקצועי שהם חותרים אליו. ראיונות העומק שנערכו עִמם משקפים את שלבי ההתפתחות של זהותם המקצועית, והודות לכך מתקבלת תמונה קוהרנטית של עולמם המקצועי ושל התמורות בתפיסותיהם. מהממצאים עולה שמרבית המשתתפים פנו להוראה בשל מוטיבציות אלטרואיסטיות (כמו למשל טובת החברה) ומוטיבציות פנימיות (כמו למשל אהבת המקצוע). מרבית הסטודנטים היו שבעי רצון מהציפיות הגבוהות מהם, שכן אלו הגבירו את המוטיבציה שלהם להשפיע "מבפנים" על מערכת החינוך. ברם מהראיונות עם בוגרי התכנית עולה שרצונם להשפיע מתפוגג במידת מה עם תחילת עבודתם בתחום ההוראה, ולעתים עליהם להתמודד עם מתחים ודילמות בלתי-פתורות. בדברי מרבית הסטודנטים בולטת מחויבותם למערכת החינוך ולעבודת ההוראה, וזאת בד בבד עם רצונם לעסוק בניהול ולהשפיע במעגלים נרחבים; לעומת זאת מדברי הבוגרים עולה כי את מקומם של הלהט החלוצי והרצון לתרום לחברה ולהשפיע תופסים מניעים פרגמטיים – הבוגרים מתמקדים בהתפתחותם (האישית והמקצועית), ושאיפתם העיקרית היא לחוש סיפוק מעבודתם. ממצאי המחקר יכולים לסייע לעוסקים בהכשרת מורים, ובפרט בהכשרת מצוינים להוראה, להבין את מניעיהם של הפונים להוראה. כמו כן הם מבליטים את הצורך בחשיבה מחודשת על אודות דגשים אפשריים בתכנית ההכשרה ובתכנון של מענה אופרטיבי לציפיות המקצועיות המשתנות של בוגרי התכנית עם תחילת עבודתם בשדה.

Abstract

The enduring low image of the teaching profession in Israel strongly affects the quality of those who seek to join it. The goal of the program for excellence in teaching is the recruitment of high-quality candidates for teaching, employing a unique program that would train them to become the vanguard of the Israeli education system. The current study focuses on eleven students in this program and on ten graduates in their first two years of teaching. It utilizes in-depth interviews in order to examine their motivations for entering the teaching profession, their self-expectations, and the professional orientation of their future careers. The findings suggest that many chose the teaching profession as a result of altruistic (society-oriented) and intrinsic (teaching profession-oriented) motivations. Most of the participants stressed the positive effect of the program's high expectations on their own self-expectations, namely, to try and affect the education system from within. However, the graduates of the program indicated that their drive to affect the system somewhat declined during the induction phase, leaving them with a great deal of tension as well as numerous unsolved dilemmas. While most of the students expressed their commitment both to the education system and to the teaching profession and their wish to assume management roles in order to exert their influence on large circles of people, the graduates seemed to have lost the passion to lead. Instead, they displayed pragmatic and self-focused motivations such as personal and professional development and achieving fulfillment.

הורדת קובץ המאמר
תפריט