עיצוב מרחב למידה על פי עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית לפיתוח החוסן הפדגוגי של מתכשרות להוראה

עיצוב מרחב למידה על פי עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית לפיתוח החוסן הפדגוגי של מתכשרות להוראה

Designing Learning Spaces Based on Pedagogy
to Support the Developing Pedagogical Resilience
of Pre-service Teachers

תקציר

מחקר זה עקב אחר תהליך התפתחותו של החוסן הפדגוגי של מתכשרות להוראה בשנה הראשונה ללימודיהן. חוסן פדגוגי נקשר ליכולת לבסס סמכות מקצועית, ועל כן נודעת לו חשיבות רבה לניהול משא ומתן מגוון, נחוש, פורה ומותאם לנסיבות עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי צוות. המאמר מתאר חוויות של סטודנטיות בשנת הלימודים הראשונה במסלול להוראה לבית הספר היסודי. החוויות שעברו במהלך השנה תועדו בסוף השנה באמצעות ראיונות מובנים למחצה, והצביעו על האפשרות שמרחב למידה, תנאי למידה ותכנים המבוססים על עקרונות של פדגוגיה פמיניסטית סייעו לסטודנטיות אלו לפתח חוסן פדגוגי וסמכות פדגוגית. מהראיונות עלה עוד כי רכיבים מתוך תהליך ההכשרה חלחלו למרחבים נוספים בחייהן של הסטודנטיות ואפשרו להן לפתח חוסן לא רק כמורות אלא גם כנשים בסביבתן ובעולמן.

Abstract

This article examines the process whereby first-year education students develop pedagogical strength and resilience during their initial student-teaching experience. The students' acquisition of professional authority, both in and out of the classroom, contributes to this resilience by ensuring that they are able to negotiate with students, parents, and educational institutions. The findings described here are based on semi-structured interviews conducted at the end of the academic year. They indicate that the design of an educational and learning space based on principles of feminist pedagogy helped the students to discover their developing strengths, and to experience these newfound powers in the classroom, as well as in other areas of their lives. This process enabled them to explore the relationship between perceived gender role issues and their professional identity as teachers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט