על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים

על בטלותו של חינוך פטריוטי-קוסמופוליטי במדינת היהודים

On the futility of cosmopolitan-patriotic education in Israel

פורסם באתר: 24-06-2021
המאמר המלא
תקציר

בשנים האחרונות מוצגות בספרות המקצועית שאלות בדבר חיוניותו של החינוך לפטריוטיזם, אופיו והדרכים ליישמו. העיסוק בשאלות אלו גובר לנוכח היחלשותן של מדינות הלאום המסורתיות, הגידול בשיעורי ההגירה למערב אירופה והתחזקותה של תופעת הרב-תרבותיות במדינות המערב. מאמר זה מנסה לבחון אם החינוך לפטריוטיזם קוסמופוליטי יכול להוות תחליף לחינוך הלאומי-פטריוטי-מקומי במדינת ישראל העכשווית, חינוך לאומי המנסה לחבר בתוך מסגרת פוליטית-חברתית משותפת בין הקבוצות המגוונות אשר מרכיבות את החברה הישראלית. בתחילת המאמר מוצגים עקרונות המשותפים לגישות כלליות למיניהן אשר מעודדות חינוך לפטריוטיזם קוסמופוליטי על מגוון ממדיו: המוסרי, הפוליטי, התרבותי והכלכלי. מקורותיהן של גישות אלו באסכולה הסטואית ובהגותו של עמנואל קאנט, ויש להן עדנה מחודשת בהגות החינוכית של המאה ה-21. בהמשך המאמר מוצגות דוגמאות לחינוך ייחודי לקוסמופוליטיות, המתבססות על מחשבתם היהודית או הציונית של הוגים דוגמת הרצל, לוינס וגור-זאב, דוגמאות שיש להן רלוונטיות מיוחדת לחינוך בישראל. בחלקו האחרון של המאמר יש בחינה ביקורתית של עקרונות החינוך לפטריוטיזם קוסמופוליטי. מסקנת המאמר היא כי אף שהעמדה הקוסמופוליטית ״רצופה כוונות טובות״, דוגלת באחווה ובשלום ושואפת באמת ובתמים לשפר את הרמה המוסרית של העולם כולו, הרי במציאות הישראלית העכשווית אין היא יכולה להיות תחליף ממשי לחינוך לפטריוטיזם מקומי אשר מחבר בין הקבוצות החברתיות, הדתיות והלאומיות בישראל.

Abstract

In recent years, questioning the importance of patriotic education along with its characters and the various ways to implement it in a relevant manner has reappeared in the professional literature. It occurs concurrently with the weakening of the traditional national state, as manifested by the waves of immigration to Europe and the rise of multiculturalism in the West. Cosmopolitan-patriotic education is suggested as an appropriate response to this questioning and as a plausible .replacement for local-patriotic-national education -This paper examines the justi fication and the practicability of cosmopolitan patriotic education as a substitute for a unique local patriotic education in contemporary Israel. Its main argument states that cosmopolitan-patriotic .education is inadequate for the current societal and political atmosphere in Israel It commences with a description of ideas common to a variety of cosmopolitan stances. It then adds a Áavor of speci fic relevant Zionist-Jewish-Israeli points .of view regarding the possibility of cosmopolitanism in Israel's state schools This addition focuses on educational ideas I derived from my interpretation of some cosmopolitan thoughts of Theodor Herzl, Emmanuel Levinas, and Ilan .Gur-Ze'ev The last part of this article presents a critical discussion of the possibility of adopting cosmopolitan-patriotic education in Israel based on those stances. It concludes that despite the good intentions of the cosmopolitan ideas, the latter ;cannot practically replace local patriotic education in contemporary Israeli reality .at most, they can be used as regulative ideas for a "soft" patriotic education

הורדת קובץ המאמר
תפריט