על הוראה ביקורתית של סיפורים מן המקרא מקרה המבחן של "לא השאירו כל נשמה" בספר יהוש ע

על הוראה ביקורתית של סיפורים מן המקרא מקרה המבחן של "לא השאירו כל נשמה" בספר יהוש ע

Critical reading of Bible stories:
The test case of "neither left they any
to breathe" in the Book of Joshua

תקציר

המאמר מתמודד עם השאלה כיצד ללמד בבית הספר טקסטים מקראיים שתוכניהם מעוררים קשיים מוסריים לקוראים בני זמננו, וכיצד להכשיר מורים להוראת טקסטים אלה. ספר יהושע נבחר כמקרה מבחן, היות שהסיפור על כיבוש הארץ והשמדת כל תושביה מעורר היום מבוכה גדולה: אי-אפשר להתעלם ממנו ואי-אפשר ללמד אותו בשוויון נפש. במאמר נסקרת התפתחות היחס אל ספר יהושע בישראל ובתכניות הלימודים, ומועלית הטענה כי בעוד בציבור הרחב מתקיים דיון על עמדותיו המוסריות של הספר, תכניות הלימודים וספרי הלימוד מתחמקים משאלות יסוד אלו, ובכך מוחמצת הזדמנות חינוכית לדיון ערכי עם התלמידים. המאמר מציע ומדגים קריאה ביקורתית וחתרנית בפרקים של ספר יהושע הנלמדים בבית הספר, תוך הצבעה על מורכבות הטקסט ועל ריבוי הקולות הדוברים בו. הצעה זו מתווה דרך להכשרת מורים מאתגרת, שבמרכזה דיון בהשקפות עולם במקרא, ושיש בה מקום לביקורת מאוזנת על ערכי העבר. דיון ערכי וריבוי דעות הם נשמת לימוד התנ"ך וההמשך הראוי למסורת הדיון היהודי, והם הסיכוי להוסיף טעם ללימודי הסיפורים המכוננים שלנו.

Abstract

… but every man they smote with the edge of the sword, until they had destroyed them, neither left they any to breathe (Joshua 11: 14) This paper tackles the question of how to teach Biblical texts that arouse moral dilemmas in contemporary readers, and how to prepare teachers to teach such texts. One of these, the Book of Joshua, was chosen as a test case since the story of the conquest of the Land of Israel and the annihilation of its entire population engenders a great deal of confusion today: It is impossible to ignore it and it is equally impossible to teach it complacently. The paper examines the development of the attitude toward the Book of Joshua in Israel and in the curriculum and maintains that while there is a discussion among the general public regarding the moral standpoints of the book, the curricula and the textbooks eschew these basic questions, thereby missing an educational opportunity for a value-based discussion with the pupils. The paper proposes and demonstrates a critical and subversive reading of the chapters of the Book of Joshua that are studied in school, at the same time pointing out the complexity of the text and the multiplicity of voices that speak within it. This proposal outlines a challenging method of teacher education that centers on a discussion of biblical outlooks and provides room for balanced criticism of the values of the past. Not only do value-based discussion and a multiplicity of opinions constitute the soul of studying the Bible and a worthy continuation of the Jewish discussion tradition, but they permit some interest to be added to the study of our fundamental stories.

הורדת קובץ המאמר
תפריט