עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך/ עדה בקר לא נולדים אלימים: החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים/ מרים רוזנטל, ליהי גת וחנה צור ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך/ פנינה קליין ויעקב יבלון )עורכים(

עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך/ עדה בקר לא נולדים אלימים: החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים/ מרים רוזנטל, ליהי גת וחנה צור ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך/ פנינה קליין ויעקב יבלון )עורכים(

עם מי שיחקת בגן היום? עולמם החברתי של ילדים בגיל הרך/ עדה בקר
לא נולדים אלימים: החיים הרגשיים והחברתיים של ילדים קטנים/
מרים רוזנטל, ליהי גת וחנה צור
ממחקר לעשייה בחינוך לגיל הרך/ פנינה קליין ויעקב יבלון )עורכים(

פורסם באתר: 10-04-2022
המאמר המלא
תקציר

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

Abstract

ספרים על שולחן המערכת/Book Review

הורדת קובץ המאמר
תפריט