פנייה לעזרה של מתבגרים למורים וליועצות חינוכיות: הבדלים בין מתבגרים בחינוך המיוחד המשולב לבין מתבגרים בחינוך הרגיל

פנייה לעזרה של מתבגרים למורים וליועצות חינוכיות: הבדלים בין מתבגרים בחינוך המיוחד המשולב לבין מתבגרים בחינוך הרגיל

Adolescents' Help Seeking From Teachers and Educational Counselors: Differences Between Students in Inclusive Special Education and in Regular Schools

תקציר

במחקר זה נבדקו שיעורי הפנייה של מתבגרים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל אל מורים ויועצות חינוכיות בבעיות בלימודים ובתחום האישי, על רקע מחקרים המראים שמתבגרים בחינוך המיוחד נאלצים להתמודד עם קשיים רבים ונמצאים בסיכון גבוה יותר בהשוואה למתבגרים בחינוך הרגיל. במחקר השתתפו 144 מתבגרים מכיתות רגילות ו 139- מתבגרים מכיתות מקדמות בחינוך המיוחד, המיועדות בעיקר לתלמידים עם הפרעה נוירו-התפתחותית המגבילה את יכולתם לרכוש מיומנויות קוגניטיביות שונות. הם מילאו שאלוני אישיות ושאלון פנייה לעזרה. הממצאים הראו שהמשתתפים העדיפו לפנות למחנכים ולא ליועצות, במיוחד בתחום הלימודי. בתחום האישי נטו המתבגרים בחינוך המיוחד לפנות למחנכים יותר מאשר עמיתיהם בחינוך הרגיל. לא נמצאו הבדלים בין הקבוצות בנושא הפנייה ליועצות. המאפיינים הבלתי פורמליים של מקורות הסיוע תרמו באופן מובהק להסבר השונות של הנכונות לפנות לעזרה בשתי הקבוצות. בנוסף, נמצא שלמשתנים אישיותיים כדוגמת סגנון ההתקשרות תרומה להסבר השונות בפניית המתבגרים למקורות הסיוע. בדיון נבחנים הממצאים באשר להעדפות המתבגרים בבחירת מקורות הסיוע ולתפקידם.

Abstract

The study was designed to examine the rate at which adolescents in regular education and special education seek help from teachers and educational counselors on academic and personal issues. Underlying this examination is the fact that adolescents in special education face more difficulties than their normative peers, and are at higher risk. The participants were 144 students in regular classes, and 139 in special-education enhancement classes, primarily designed for students with neuro-developmental disorders that limit their ability to acquire various cognitive skills. The students completed personality questionnaires and a help-seeking questionnaire. The findings revealed that for personal issues, adolescents in special education tended to turn to their teachers more than their peers in regular education. No differences were found regarding turning to counselors. In both groups, the informal attributes of the sources of help significantly contributed to explaining the variance in willingness to seek help. It was also found that personality variables, such as attachment style, contributed to this variance. The discussion addresses these differences in choosing sources of help, and the role of these sources.

הורדת קובץ המאמר
תפריט