צרכים פסיכולוגיים בסיסיים ואקספלורציה אצל מורים חדשים כמשאב להבניית זהות מקצועית

צרכים פסיכולוגיים בסיסיים ואקספלורציה אצל מורים חדשים כמשאב להבניית זהות מקצועית

Basic psychological needs and explorative processes among new teachers as a resource for
identity construction

תקציר

המאמר עוסק במורות בשנה הראשונה לעבודתן, אשר השתתפו בסדנה תהליכית ביחידה לכניסה להוראה במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי. סדנה זו התמקדה בהבניית זהות מקצועית אוטונומית ובהכוונה עצמית בעבודת ההוראה, וזאת באמצעות תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים הבסיסיים של המורות בסביבה המאפשרת תהליכי אקספלורציה (Flum & Kaplan, 2006). בהתאם לכך נבחנו המאפיינים של תהליכים אלה בקרב המורות, כמו גם התנאים בסביבה (אופי ההנחיה ומשמעות הקבוצה) אשר מאפשרים אותם (לפי תפיסת המורות). מניתוח תמטי של תלקיטים ושל יומנים רפלקטיביים שכתבו ארבע מהמורות, עולה כי ההשתתפות בסדנה מזמנת תהליך אקספלורציה אשר מאפשר פיתוח של יכולת רפלקטיבית ומקדם בחינה והבניה של הזהות המקצועית. תהליך זה מלוּוה בתחושות של מסוגלוּת עצמית גבוהה יותר ואוטונומיה רבה יותר, באימוץ גישה פרואקטיבית ובשינויים בהתנהגות המקצועית, כמו גם ביכולת להשפיע בבית הספר ואף בחברה. ההשתתפות בסדנה מאפשרת מפגש עם עמיתים, והסדנה נחווית )בעיני המנחה והמורים העמיתים( כמקום מוגן אשר תומך בצרכים פסיכולוגיים בסיסיים. השתתפותם של המורים החדשים בסדנה מאפשרת תהליכים של צמיחה אישית והבניית זהות מקצועית, ובכך העבודה בסדנה נבדלת מדגמי התערבות המתמקדים בפתרון בעיות. של תהליכים אלה בקרב המורות, כמו גם התנאים בסביבה )אופי ההנחיה ומשמעות הקבוצה( אשר מאפשרים אותם )לפי תפיסת המורות). מניתוח תמטי של תלקיטים ושל יומנים רפלקטיביים שכתבו ארבע מהמורות, עולה כי ההשתתפות בסדנה מזמנת תהליך אקספלורציה אשר מאפשר פיתוח של יכולת רפלקטיבית ומקדם בחינה והבניה של הזהות המקצועית. תהליך זה מלוּוה בתחושות של מסוגלוּת עצמית גבוהה יותר ואוטונומיה רבה יותר, באימוץ גישה פרואקטיבית ובשינויים בהתנהגות המקצועית, כמו גם ביכולת להשפיע בבית הספר ואף בחברה. ההשתתפות בסדנה מאפשרת מפגש עם עמיתים, והסדנה נחווית )בעיני המנחה והמורים העמיתים( כמקום מוגן אשר תומך בצרכים פסיכולוגיים בסיסיים. השתתפותם של המורים החדשים בסדנה מאפשרת תהליכים של צמיחה אישית והבניית זהות מקצועית, ובכך העבודה בסדנה נבדלת מדגמי התערבות המתמקדים בפתרון בעיות.

Abstract

The article presents a case study of first-year teachers who participated in a workshop held by the Induction Unit at Kaye Academic College of Education. The workshop emphasizes the development of an autonomous professional identity and self-determination in the teaching context by supporting the teachers' basic psychological needs in an environment that is conducive to exploratory processes. The study examines the factors that characterize these processes among new teachers and the environmental conditions that enable them. A thematic analysis of the portfolios and reflective journals of four teachers along a timeline shows that their experience in the workshop led to an exploratory process that enabled the development of a reflective ability and promoted the examination and development of a professional identity. This process was accompanied by the development of a higher sense of competence and autonomy, adoption of a proactive approach, and reported changes in professional conduct and the ability to impact both the school and society. The encounter with colleagues was experienced as a safe place that supported basic psychological needs on the part of both moderator and colleagues. The article describes a unique workshop approach for working with new teachers that enables processes of growth and identity development, as distinguished from intervention models, which focus on problem solving.

הורדת קובץ המאמר
תפריט