"רציתי לצעוק: לא מגיע לי יחס כזה…": מעמד המורים בישראל בתקופת הקורונה- תפיסות מורים וגננות

"רציתי לצעוק: לא מגיע לי יחס כזה…": מעמד המורים בישראל בתקופת הקורונה- תפיסות מורים וגננות
תקציר

מגפת הקורונה שיבשה את שגרת החיים וגרמה לתמורות רבות במערכות חינוך ברחבי העולם: אלו נסגרו באחת, ובישראל עברו המורים ללמידה מרחוק. היו שהיללו את המורים על עבודתם והיו שגינו אותם. מטרתנו היא לבחון את תפיסות המורים בנוגע למעמדם המקצועי בעיני הציבור בתקופת הקורונה. 110 מורות וגננות שעבדו במערכת החינוך הציבורית בתקופת הקורונה ולמדו לתואר שני במנהיגות חינוכית, התבקשו לערוך רפלקציה ולתעד בכתב את תפיסתן בנושא. 69 ממשתתפות המחקר (62.7%) חשו שמעמדן נפגע, ו-41 (37.2%) חשו שמעמדן עלה. לפי תפיסתן, הגורמים לפגיעה במעמדן היו: תנאי העבודה – העומס בעבודה והמחיר הרגשי ברמה האישית וברמה המשפחתית, יחסם של הורי התלמידים ושל אמצעי התקשורת כלפיהן, בעיות הקשורות בתלמידאות, מידע סותר, סגנון ניהול כפייתי והעדר מוכנות להוראה מרחוק. הגורמים אשר תרמו להעלאת מעמד המורות היו תמיכה מצד ההורים והמנהלים ותחושת העצמה – זו נבעה מלמידה עצמית של המורות ותרמה להתפתחותן האישית ולהצלחתן המקצועית. ממצאים אלו רלוונטיים לקובעי המדיניות בחינוך, למוסדות להכשרת מורים, למורים ולמנהלים. חיזוק מעמד המורה יעודד כניסה של מורים איכותיים ומתאימים יותר להוראה למערכת החינוך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט