שירים בדיו שחורה – על קורס שעסק בספרות מזרחית

שירים בדיו שחורה – על קורס שעסק בספרות מזרחית

"Poems in Black Ink": A Course on Oriental Jewish Literature

פורסם באתר: 24-06-2021
המאמר המלא
תקציר

"שירים בדיו שחורה" הוא שמו של סמינריון בספרות שנלמד במכללה להכשרת הוראה ועסק בספרות מזרחית. המאמר מתאר את מהלך הקורס ודן בשאלות: מהי מזרחיות? מהי ספרות מזרחית? מהו פמיניזם מזרחי? ובעיקר באופן שבו הנושאים האלה והטקסטים הספרותיים שמדגימים אותם התקבלו על ידי הסטודנטיות. במאמר מתואר כיצד הספרות תורמת לתהליך כינונה של זהות אישית ומקצועית ביחס לסוגיות הקשורות במוצא ובצבע, ובסיומו נדונה הדרתה של הספרות המזרחית מתכניות הלימודים.

Abstract

Poems in Black Ink" is the title of a literature seminar that was given at a college" of education. The seminar dealt with Oriental Jewish literature. The article describes the progression of the course and discusses the following questions: (1) What is Orientalism? (2) What is Oriental Jewish literature? (3) What is Oriental Jewish feminism? and mainly, (4) In what manner were the topics and the literary texts that exemplify them accepted by the students? The article describes literature's contribution to the formation of the individual's personal and professional identity as regards issues associated with origin and color, and concludes with a discussion of the exclusion of Oriental Jewish literature from .the curriculum

הורדת קובץ המאמר
תפריט