תגובה להזמנה לדיון על דוח בן פרץ

תגובה להזמנה לדיון על דוח בן פרץ
פורסם באתר: 14-06-2021
המאמר המלא
תקציר

בחוברת 35 הראינו את עיקר הרציונל של דוח בן-פרץ שכתבה פרופ' מרים בן-פרץ כהזמנה לדיון. ד"ר שושנה קיני מתייחסת לדו"ח ושואלת בבהירות: "ומה על תוכן ההכשרה?"

סעיף ג' הפרק הרביעי בדוח מציין, כי "במקרים מיוחדים תישקל אפשרות להתיר (באופן זמני או קבוע) לימודים והענקת תעודת הוראה במוסד אקדמי פעיל שאינו מוסד ייעודי להכשרת עובדי הוראה, המוכר מבחינה אקדמית על ידי המל"ג ואשר העמיד לפחות שלושה מחזורי בוגרים." זאת נקודת המוצא לקריאה לדיון פתוח של פרופ' נאוה בן צבי וד"ר צחי מילגרום בדבר חשיבותן של המכללות בהכשרת מורים.

הורדת קובץ המאמר
תפריט