תכניות חלופיות בהכשרת מורים בישראל: מאפייני הלומדים בהן והשתלבות בוגריהן במערכת החינוך

תכניות חלופיות בהכשרת מורים בישראל: מאפייני הלומדים בהן והשתלבות בוגריהן במערכת החינוך

Alternative teacher education programs in Israel

תקציר

במאמר זה מתוארות חמש תכניות חלופיות להכשרת מורים שהתקיימו בישראל בשנים תשס"ט- תשע"ג, לרבות האתגרים שעמדו בפני ראשיהן, מאפייני הלומדים בהן ושיעורי ההשתלבות של בוגריהן במערכת החינוך. תכניות אלו נבחנות בהשוואה לשתי תכניות "מסורתיות:" התכנית הוותיקה להכשרת אקדמאים להוראה והתכנית לקבלת תואר "מוסמך בהוראה" (M.Teach). נתוני המחקר התבססו על מסמכי תכניות הלימודים וחוברות המידע למועמדים, שאלונים לבוגרים, ראיונות עם בעלי תפקידים בתכניות ועם בוגרים ונתונים ממשרד החינוך. מהמחקר עלו חמישה ממצאים עיקריים: (א) יש שוני בין התכניות החלופיות לבין התכניות המסורתיות במספר השיעורים וימי הלימודים שלפני הכניסה להוראה ובהיקף העבודה המעשית; (ב) בתכניות החלופיות להוראה לומדים גברים רבים יותר. כמו כן הלומדים בתכניות אלו מבוגרים יותר ומשכילים יותר; (ג) האתגרים שעמדו בפני ראשי התכניות והלומדים נבעו בעיקר מהזמן הקצר לפני תחילת הלימודים בתכנית, מהעומס והאינטנסיביות של תכנית ההכשרה וממיעוט הימים הפנויים שנותרו לעבודה המעשית; (ד) שיעורם של בוגרי התכניות החלופיות שהחלו ללמד עם סיום לימודיהם היה גבוה, ושיעורי התמדתם במערכת החינוך היו מרשימים; (ה) הבוגרים הביעו שביעות רצון גבוהה מהבחירה שלהם לעסוק בהוראה ומתכוונים להישאר במערכת החינוך בשנים הקרובות. מסקנת המחקר היא שתכניות ההכשרה החלופיות עמדו באתגר והשיגו את מטרותיהן: לגייס מורים טובים במקצועות שניכר בהם מחסור ולשמור אותם במערכת החינוך.

Abstract

Alternative teacher education programs have multiplied in various countries due to teacher shortages. This paper describes five alternative programs that were implemented in Israel between 2009 and 2013, and includes a profile of the students, an examination of the challenges facing the implementation of these programs, and a look at the induction of program graduates into the school .system Data sources included program documents, interviews with graduates and program directors, questionnaires administered to graduates, and data from the Ministry of Education. Major findings showed that alternative programs differed from one another and from traditional programs with respect to the course load required before starting to teach and the extent of practical training; programs ;attracted older and more educated students, as well as more male students implementation difficulties derived from the short notice given before opening a program, the heavy study load and intensity of the programs, and the low number of days available for practical training; after only one year of teaching, graduates ,felt self-confident and satisfied at having chosen teaching as a career. Moreover attrition was significantly lower for graduates of alternative programs. Overall, the alternative training programs seem to have achieved their goals of recruiting high-level teachers who are being retained successfully in the school .system

הורדת קובץ המאמר
תפריט