תפיסת התפקיד של המורה-מאבחן הדידקטי

תפיסת התפקיד של המורה-מאבחן הדידקטי

Perception of the didactic teacher-diagnostician's role

תקציר

החל משנות התשעים של המאה ה 20- המכללות להוראה בישראל מכשירות מורים בחינוך המיוחד לתפקידי מורים-מאבחנים דידקטיים. במאמר זה נבדקת תפיסת התפקיד של ארבעים בוגרות קורס לאבחון דידקטי במכללה האקדמית בית ברל, באמצעות שאלון מעקב. הנחת היסוד היא שתפקיד זה מאפשר לבטא צמיחה מקצועית של המורה, צמיחה הנובעת מחשיבתו הפרופסיונלית ומתפיסת העולם האבחונית שלו. בדיקת תחומי העיסוק של הבוגרות מצביעה על כך שרובן עוסקות בהוראה. לאחר הקורס הן מיישמות בעבודתן את המיומנות שרכשו באבחון התלמיד המתקשה, וזאת באמצעות חקר הסיבות והגורמים לקשיים בתהליך הלמידה. את התהליך הזה הן מתארות כחוויית חקר ותגלית, חוויה אשר גורמת גם לתחושה של התקשרות עמוקה יותר עם התלמיד ועם משפחתו. התוצאה של התהליך היא יכולת לכתוב תכנית עבודה המותאמת לצרכיו של התלמיד, תכנית המתחשבת במכלול גורמים המשפיעים על הלומד ובתנאי הסביבה אשר הוא פועל בהם. הידע המקצועי שרכשו הבוגרות בקורס שיפר היבטים אחדים בעבודתן, והן סבורות שהתכנים הנלמדים בו חייבים להיות נחלתם של כל המורים.

Abstract

Starting from the 1990s, the colleges of education in Israel have been preparing special education teachers for the role of didactic teacher-diagnostician. This paper examines how forty graduates of the didactic diagnosis course at Beit Berl Academic College perceive the role; the examination was performed by means of a follow-up questionnaire. The basic hypothesis posited that this role enables the teachers' professional growth to be expressed – growth that stems from their professional thinking and diagnostic world-view. An examination of the graduates' occupational fields indicates that most of them are involved in teaching. After the course, they take the skills they acquired for diagnosing the pupil with difficulties and apply them in their work by exploring the reasons for and causes of the difficulties in the learning process. They describe this process as one of inquiry and discovery, a process that also engenders a feeling of enhanced communication with the pupil and his family. The result of the process is the ability to devise a work program that is tailored to the pupil's needs, a program that takes into consideration the aggregate of factors that affect the learner and the physical conditions in which he operates. The professional knowledge that they acquired in the course improved several aspects of their work, and they believe that the contents they studied in it must belong to all the teachers.

הורדת קובץ המאמר
תפריט