תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים במפגשיהם עם הורים

תרומת התערבות לשיפור מיומנויות מורים במפגשיהם עם הורים
תקציר

ממצאים מתוך מחקרי מעקב על איכות הכשרת מורים מראים שוב ושוב, שאחד התחומים שמורים חשים בו שהכשרתם לוקה בחסר הוא התמודדות עם הורים (גולדנברג, 1994; ניצני, 1992). מרבית תכניות ההכשרה במכללות להכשרת מורים אינן כוללות כישורים של מתן משוב להורים או אפילו נוכחות חובה בימי הורים כחלק מההכשרה בעבודה המעשית. בשל כך מורים רבים חשים מאוימים ממפגש עם הורי התלמידים, ומרגישים כי חסרים להם הכישורים להתמודד עם מצב זה. המחקר הנוכחי בדק יעילות של סדנה שמטרתה לתת מענה חלקי לבעיה זו. הסדנה הקנתה למורים כלים להתמודדות עם הורים תוך התנסות בסימולציות מובנות של מצבים שכיחים במפגש עם הורים, חיזוק הרקע התאורטי בנושא תקשורת בין-אישית והטיות בשיפוט ובמתן משוב ומתן דפי עזר למורה בתחום זה. במחקר בוצע מעקב אחר שתי קבוצות של מורים: קבוצת ניסוי שהשתתפה בסדנה וקבוצת ביקורת שלא השתתפה בה. אופן מתן המשוב של המורים להורים בשתי הקבוצות הוערך ביום ההורים הראשון של שנת תש“ס באמצעות שאלונים ותצפיות. לאחר מכן השתתפו המורים בקבוצת הניסוי ב“סדנה לשיפור כישורי מתן משוב להורים“. ביום ההורים השני, בסוף השנה, נבדק שוב אופן מתן המשוב של המורים בשתי הקבוצות. באופן כללי הממצאים מעידים על תרומת הסדנה למורים בשני תחומים. בתחום הקוגניטיבי – הסדנה תרמה להעלאת המודעות לחשיבות השימוש בעקרונות תקשורת בין-אישית ובעקרונות מתן משוב בעת מפגש מורה-הורה. בתחום הרגשי – הסדנה תרמה לחיזוק ביטחונם של המורים ביכולתם להתמודד עם הורים בסיטואציות שונות וביכולתם לתת להם משוב יעיל על תפקוד הילד בביה“ס. לאור הממצאים מומלץ לשלב את הסדנה כחלק מתכנית הלימודים במכללות להכשרת מורים וכך לצמצם את חששותיה ואת קשייה של המורה המתחילה, העושה את צעדיה הראשונים בהוראה בביה“ס.

הורדת קובץ המאמר
תפריט