תרומת תוכנית הכשרה לתואר ראשון, המותאמת למחנכות עם ניסיון בגיל הרך, לזהותן ולעבודתן החינוכית של המחנכות

תרומת תוכנית הכשרה לתואר ראשון, המותאמת למחנכות עם ניסיון בגיל הרך, לזהותן ולעבודתן החינוכית של המחנכות
פורסם באתר: 27-06-2024
המאמר המלא
תקציר

המחקר המתואר עוסק בתוכנית לימודים לתואר ראשון, המותאמת לנשים עובדות במסגרות חינוכיות לגיל הרך, כדוגמת גנים, מעונות יום או פעוטונים. מטרת המחקר הייתה לבחון כיצד מחנכות בעלות ניסיון, הלומדות בתוכנית לתואר ראשון בגיל הרך, תופסות את השפעת הלימודים על זהותן ועל עבודתן החינוכית במסגרות אלו. ממצאי המחקר התבססו על 14 ראיונות עומק מובנים למחצה עם בוגרות ועם סטודנטיות הלומדות בתוכנית, והציגו היבטים שונים שבהם תפסו המשתתפות את השפעת הלימודים על זהותן. ההיבט הראשון הוא זהותן האישית שהתבטאה בתפקידן כאימהות, בביטחונן העצמי ובתחושת המסוגלות שלהן וכן בהזדמנות להתפתח ולהתמקצע על רקע היותן דור ראשון להשכלה גבוהה. ההיבט השני נוגע לעיצוב זהותן ביחסים הבין-אישיים עם הסובבים אותן, כגון בן הזוג, צוות הגן והורי ילדי הגן. היבט נוסף הוא זהותן המקצועית שהתבססה בעקבות לימודיהן האקדמיים. ייחודיותו של המחקר הנוכחי היא בהבנת הצרכים של מחנכות אלה באקדמיה לאור פתיחת תוכניות ההכשרה עבורן, שהשפעתן טרם נחקרה. מטרת המחקר היא לסייע בקידום התאמתן המיטבית של תוכניות הלימוד הללו לצורכי המשתתפות בהן.

הורדת קובץ המאמר
תפריט