דפים 49

ינואר 2010

דבר המערכת

דיון במורה, בהוראה ובפרופסיה מְזמן תמיד הצצה אל מעבר לאופק. העולם המשתנה דוחף גם לשינויים במערך הלמידה, אך נראה שיחסי הגומלין בין המורה לכיתה, כקבוצה או כפרטים, יהיו תמיד בלב החינוך וההוראה. המורכבות של המערכת החינוכית ותהליכי הלמידה שבה מאיצים את תהליכי הפרופסיונליזציה של סגל ההוראה, מורים ומורי מורים, ומחייבים בחינה מעמיקה יותר של שאלת הזהות התפקידית המשתנה שלהם. מערכת "דפים" שמחה לארח את רשת עמיתי המחקר של מכון מופ"ת, שאחת מקבוצות המחקר שלה הקדישה את מאמציה לנושא זה. זאת הזדמנות להזמין קבוצות מחקר מהמכללות, מהאוניברסיטאות או מבתי הספר להציע נושאים לגיליונות מיוחדים של "דפים". במדור "ספרים על שולחן המערכת" אנו מציגים הפעם סקירות של ארבעה ספרים: אורי קצין סוקרת את הספר שיתוף חינוכי פעיל: סיפור של הכשרת מורים, שערכו יהודית ברק ואריאלה גדרון; נתן גובר מציג סקירה לספר שערך נמרוד אלוני דיאלוגים מעצימים בחינוך ההומניסטי; לאה מזור סוקרת את הספר משפט שלמה: סיפור מקראי בגישה רב-תחומית, שכתבו ציפי פליישר, רבקה אלקושי, גלי דינור, נעמי הופמן ורות לוי; ורבקה רייכמן סוקרת את ספרה של גליה צבר "לא באנו להישאר" – מהגרי עבודה, מאפריקה לישראל ובחזרה.

עוד
תפריט