דפים 57

ינואר 2014

דבר המערכת

השפה משולה לים, למים. היא יכולה להיות רדודה אך גם עמוקה, שקטה וגם סוערת, צלולה ולא פעם עכורה, ותמיד אפשר למצוא בה פנים חדשות. כמו האוקיינוסים, השפה מכסה למעלה משני שלישים מהמציאות ומהווה למעלה מתשעים אחוז מהווייתנו. איזהו האדם? זה היכול לשחות חופשי בשפתו. אין אפשרות לסקור בגיליון אחד אף אפס קצהו של הדיון האפשרי בלשון. הגיליון הזה המוקדש ללשון הוא בבחינת גירוי אינטלקטואלי-חינוכי לגישות השונות, לזוויות הראייה המגוונות ולהדגשים הרבים בלימוד השפה ובהוראתה. אנחנו שמחים לארח את ד"ר גילה שילה ואת ד"ר רות בורשטיין כעורכות-אורחות של הגיליון המיוחד הזה. העורך

עוד
תפריט