"חלוצה מרכזית": אמה גרון ותרומתה להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והלמידה המוטורית בישראל

"חלוצה מרכזית": אמה גרון ותרומתה להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והלמידה המוטורית בישראל
תקציר

סיפורה של אמה גרון אינו רק פרשה אישית מרתקת של מדענית יהודייה שבתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת היגרה לישראל ממולדתה (בולגריה) וויתרה על מעמדה האקדמי הרם במדינה הקומוניסטית. זהו גם סיפור המציג את שלבי ההתפתחות הראשונים של שתי דיסציפלינות אקדמיות בישראל: הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני והלמידה המוטורית. פעילותה האקדמית-חינוכית של אמה גרון בשתי הדיסציפלינות האלו יצרה "יש מאין" ויצקה את היסודות התאורטיים והיישומיים להתפתחותן בישראל. במאמר זה מנותחת תרומתה החלוצית והייחודית של אמה גרון להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני ולהתפתחות הלמידה המוטורית בישראל. ניתוח הפעילות האקדמית של אמה גרון עוסק בארבעה היבטים: מעורבות מחקרית, כתיבה ועריכה של ספרים בתחומי הדעת הרלוונטיים, ארגון כנסים מדעיים והוראת קורסים אקדמיים. מניתוח זה עולה כי לאמה גרון היה תפקיד מרכזי ורב-חשיבות בפיתוח שתי הדיסציפלינות האקדמיות האלו בישראל, דיסציפלינות שקיימת זיקה ישירה בינן לבין תוכניות להכשרת מורים לחינוך גופני ומאמנים בספורט. בלשון משחק הכדורגל אפשר לומר שאמה גרון הייתה חלוצה מרכזית בתחומים האלה: היא "כבשה" וסללה את הדרך לבאים אחריה.

הורדת קובץ המאמר
תפריט