"חלוצה מרכזית": אמה גרון ותרומתה להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והלמידה המוטורית בישראל

"חלוצה מרכזית": אמה גרון ותרומתה להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והלמידה המוטורית בישראל

Centerfielder: Ema Geron's contribution to the development of sports psychology and motoric learning in Israel

תקציר

סיפורה של אמה גרון אינו רק פרשה אישית מרתקת של מדענית יהודייה שבתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת היגרה לישראל ממולדתה (בולגריה) וויתרה על מעמדה האקדמי הרם במדינה הקומוניסטית. זהו גם סיפור המציג את שלבי ההתפתחות הראשונים של שתי דיסציפלינות אקדמיות בישראל: הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני והלמידה המוטורית. פעילותה האקדמית-חינוכית של אמה גרון בשתי הדיסציפלינות האלו יצרה "יש מאין" ויצקה את היסודות התאורטיים והיישומיים להתפתחותן בישראל. במאמר זה מנותחת תרומתה החלוצית והייחודית של אמה גרון להתפתחות הפסיכולוגיה של הספורט והמאמץ הגופני ולהתפתחות הלמידה המוטורית בישראל. ניתוח הפעילות האקדמית של אמה גרון עוסק בארבעה היבטים: מעורבות מחקרית, כתיבה ועריכה של ספרים בתחומי הדעת הרלוונטיים, ארגון כנסים מדעיים והוראת קורסים אקדמיים. מניתוח זה עולה כי לאמה גרון היה תפקיד מרכזי ורב-חשיבות בפיתוח שתי הדיסציפלינות האקדמיות האלו בישראל, דיסציפלינות שקיימת זיקה ישירה בינן לבין תוכניות להכשרת מורים לחינוך גופני ומאמנים בספורט. בלשון משחק הכדורגל אפשר לומר שאמה גרון הייתה חלוצה מרכזית בתחומים האלה: היא "כבשה" וסללה את הדרך לבאים אחריה.

Abstract

Beyond the fascinating story of a Jewish scientist who left Bulgaria in the 1970s, leaving behind her high position, Ema Geron's story is also one of the development of two academic disciplines in Israel – the psychology of sports and physical exertion and motoric learning. Geron's academic and educational work brought forth new knowledge and areas of learning, and laid their theoretical and applied foundations in Israel. This article is an analysis of Geron's unique pioneering efforts to promote these two disciplines. Four aspects were analyzed in this review of Geron's academic work: her involvement in research, writing and editing on both subject, organizing scientific conferences, and teaching academic courses. The analysis reveals Geron's central and significant role in developing these two disciplines in Israel, and points out the direct association between them and teacher education programs for physical education teachers and sports trainers. She was a trailblazing pioneer, one who strongly affected the teaching of sports in Israel.

הורדת קובץ המאמר
תפריט