מנהיגות בעיני מי? על נזילותו של המונח "מנהיגות קהילתית": חקר מקרה של קבוצת נשים שיישמה תוכנית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה

מנהיגות בעיני מי? על נזילותו של המונח "מנהיגות קהילתית": חקר מקרה של קבוצת נשים שיישמה תוכנית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה
פורסם באתר: 09-03-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מציג את סיפורה של קבוצת נשים ישראליות, חלקן ממוצא אתיופי וחלקן ישראליות ותיקות (מזרחיות ואשכנזיות), שיישמו תוכנית עירונית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה בישראל. בהתבסס על עבודת שדה אתנוגרפית שעקבה אחר פעילות הקבוצה בשנים 2016-2019 ,אבקש לבחון במאמר כמה סוגיות: מה גרם לחברות הקבוצה להתחיל לראות את עצמן כסוכנות שינוי המבקשות לקדם אג'נדה חברתית-חינוכית בעירן? מה הם החסמים המבניים והתרבותיים שעמדו בדרכן? והאם למרות חסמים אלה הן הצליחו לבסס את מעמדן וכוחן כמנהיגוֹת קהילתיות בעיר? הממצאים מלמדים כי חברות הקבוצה הצליחו למצֵ ב את מעמדן כמנהיגות קהילתיות באופן מוגבל בלבד. הם חושפים את האופי החמקמק והשברירי של מנהיגותן, מנהיגוּת אשר מנסה לפלס את דרכה בתוך מערכת מסועפת של ציפיות חברתיות סותרות. הסתירה בין הציפיות החברתיות נובעת מההצטלבות בין מגדרן, מעמדן ומוצאן האתני של חברות הקבוצה

הורדת קובץ המאמר
תפריט