מנהיגות בעיני מי? על נזילותו של המונח "מנהיגות קהילתית": חקר מקרה של קבוצת נשים שיישמה תוכנית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה

מנהיגות בעיני מי? על נזילותו של המונח "מנהיגות קהילתית": חקר מקרה של קבוצת נשים שיישמה תוכנית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה

Leaders in whose eyes? On the elusiveness of the term "community leadership" – a case study of a women's intercultural dialogue program

פורסם באתר: 09-03-2022
המאמר המלא
תקציר

מאמר זה מציג את סיפורה של קבוצת נשים ישראליות, חלקן ממוצא אתיופי וחלקן ישראליות ותיקות (מזרחיות ואשכנזיות), שיישמו תוכנית עירונית לדיאלוג בין-תרבותי בפריפריה בישראל. בהתבסס על עבודת שדה אתנוגרפית שעקבה אחר פעילות הקבוצה בשנים 2016-2019 ,אבקש לבחון במאמר כמה סוגיות: מה גרם לחברות הקבוצה להתחיל לראות את עצמן כסוכנות שינוי המבקשות לקדם אג'נדה חברתית-חינוכית בעירן? מה הם החסמים המבניים והתרבותיים שעמדו בדרכן? והאם למרות חסמים אלה הן הצליחו לבסס את מעמדן וכוחן כמנהיגוֹת קהילתיות בעיר? הממצאים מלמדים כי חברות הקבוצה הצליחו למצֵ ב את מעמדן כמנהיגות קהילתיות באופן מוגבל בלבד. הם חושפים את האופי החמקמק והשברירי של מנהיגותן, מנהיגוּת אשר מנסה לפלס את דרכה בתוך מערכת מסועפת של ציפיות חברתיות סותרות. הסתירה בין הציפיות החברתיות נובעת מההצטלבות בין מגדרן, מעמדן ומוצאן האתני של חברות הקבוצה

Abstract

This paper tells the story of a group of Ethiopian Israeli women and veteran Israeli women (Mizrahi and Ashkenazi) who ran an urban program to promote intercultural dialogue in Israel's peripheral region. Based on ethnographic fieldwork that followed the group's activities over the years 2016-2019, the paper examines how the members of this group began to see themselves as agents for change, seeking to promote a social-educational agenda in their town. The paper explores the structural and cultural barriers the women faced, and it examines whether, despite these barriers, they managed to position themselves as community leaders. The findings indicate that the members of the group had only limited success in positioning themselves as community leaders, exposing the elusiveness and fragility of their leadership, one trying to navigate a complex set of contradictory social expectations. The contrast between the social expectation stems from the intersection of the group members'gender, class, and ethnicity.

הורדת קובץ המאמר
תפריט