קטה יעקב ועמיתותיה: חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל

קטה יעקב ועמיתותיה: חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל

Käthe Jacob and colleagues: Pioneers of teaching eurhythmics in Hebrew kindergartens in the
Land of Israel

פורסם באתר: 08-05-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר מתמקד בפועלן של חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל בתקופה שבין סוף שנות העשרים לסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת. ריתמיקה (Dalcroze eurhythmics) היא גישה לחינוך מוזיקלי באמצעות תנועה שפיתח המוזיקאי והפדגוג השווייצרי אמיל ז'אק דלקרוז (1950-1865, Dalcroze Jacques Émile) בתחילת המאה ה-20 .קטה יעקב (1898-1979) ושאר החלוצות רכשו את השכלתן באירופה, ועם בואן לארץ בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת החלו ללמד ריתמיקה בגני הילדים העבריים – בעיקר בתל-אביב ובירושלים. המאמר עוסק בעיקר באופן שבו החלוצות התאימו את הגישה לאופי ולצרכים של התרבות החדשה שנוצרה בגן הילדים בארץ ישראל. החלוצות איגדו בשיעור הריתמיקה את כל התכנים של החינוך המוזיקלי שהתגבש בארץ טרם בואן – חגיגות, שירים, נגינה בכלי הקשה – ועיצבו כל אחד מהם ברוח הריתמיקה באופן אשר שירת את הדגשים האידאולוגיים והפדגוגיים של תרבות הגן. הן הפיצו את הגישה באמצעות השתלמויות, וקטה יעקב אף פעלה להכללת הריתמיקה כמקצוע חובה בתוכנית הלימודים להכשרת מורים למוזיקה. המאמר מציג את תשתית החינוך המוזיקלי בגן בתקופת היישוב והמדינה, והוא פותח דרך למחקרי המשך.

Abstract

The article illuminates pioneering work of eurhythmics teachers in Jewish Hebrew kindergartens in the Land of Israel, from the late 1920s to the late1940s. Eurhythmics, an approach to music education through movement, was developed in the early twentieth century by Swiss musician and pedagogue Emile Jacques Dalcroze (1865-1950). Käthe Jacob (1898-1979) was among those who studied eurhythmics in Europe, and brought their skills to kindergartens, mostly in Tel Aviv and Jerusalem, upon their arrival in Israel in the late 1920s. The article focuses on the ways that these pioneers adapted the approach to the nature and needs of the new culture created in kindergartens, integrating into the lessons all content branches of music education already practiced – celebrations, singing, playing small percussion instruments. These were adapted to the spirit of eurhythmics so that they served the ideological and pedagogical emphases of kindergarten culture. These pioneers disseminated the approach through in-service training, and Jacob even worked to include eurhythmics in in music teacher education curricula. The study presents the infrastructure of music education in kindergarten before Israeli statehood, opening the door to further research.

הורדת קובץ המאמר
תפריט