קטה יעקב ועמיתותיה: חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל

קטה יעקב ועמיתותיה: חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל
פורסם באתר: 08-05-2022
המאמר המלא
תקציר

המאמר מתמקד בפועלן של חלוצות הוראת הריתמיקה בגן העברי בארץ ישראל בתקופה שבין סוף שנות העשרים לסוף שנות הארבעים של המאה הקודמת. ריתמיקה (Dalcroze eurhythmics) היא גישה לחינוך מוזיקלי באמצעות תנועה שפיתח המוזיקאי והפדגוג השווייצרי אמיל ז'אק דלקרוז (1950-1865, Dalcroze Jacques Émile) בתחילת המאה ה-20 .קטה יעקב (1898-1979) ושאר החלוצות רכשו את השכלתן באירופה, ועם בואן לארץ בסוף שנות העשרים של המאה הקודמת החלו ללמד ריתמיקה בגני הילדים העבריים – בעיקר בתל-אביב ובירושלים. המאמר עוסק בעיקר באופן שבו החלוצות התאימו את הגישה לאופי ולצרכים של התרבות החדשה שנוצרה בגן הילדים בארץ ישראל. החלוצות איגדו בשיעור הריתמיקה את כל התכנים של החינוך המוזיקלי שהתגבש בארץ טרם בואן – חגיגות, שירים, נגינה בכלי הקשה – ועיצבו כל אחד מהם ברוח הריתמיקה באופן אשר שירת את הדגשים האידאולוגיים והפדגוגיים של תרבות הגן. הן הפיצו את הגישה באמצעות השתלמויות, וקטה יעקב אף פעלה להכללת הריתמיקה כמקצוע חובה בתוכנית הלימודים להכשרת מורים למוזיקה. המאמר מציג את תשתית החינוך המוזיקלי בגן בתקופת היישוב והמדינה, והוא פותח דרך למחקרי המשך.

הורדת קובץ המאמר
תפריט