דפים 54

מאי 2012

דבר המערכת

בתי הספר מאורגנים בעיקר על פי עקרון ההוראה ולא על פי עקרון הלמידה. הארגון הכיתתי, הארגון המבני, ארגון הזמן והתוכן מוכתבים לרוב על פי שיקולי דעת של הוראה ואינם נגזרים מהתובנה של תהליכי הלמידה. טכנולוגיות המידע ההולכות ומתפתחות בקצב מסחרר עשויות לפתוח פתח לשינוי פרדיגמטי בהעברת הדגש מהוראה ללמידה. אך באותה נשימה ניתן לחשוש שטכנולוגיות המידע עלולות להיטמע בחינוך כך שיעצימו דווקא את הדגש ההוראתי. זהו אחד האתגרים החשובים העומדים בפנינו: אימוץ טכנולוגיות המידע להגברת הלמידה, לחיזוק החשיבה ולהדגשת הקריאה הביקורתית. תפקידם ומקומם של המורים בתהליך זה הוא אמנם מורכב אך חיוני ביותר. כתב העת דפים מקדיש את החוברת הזאת לנושא זה, בהערכה ובתודה לד"ר יפעת קוליקנט, שנטלה על עצמה כעורכת-אורחת משימה כבדה זו.

עוד
תפריט